1%

1%

A Magyar Optikai Művek a magyar finommechanikai-optikai ipar egyik legmeghatározóbb képviselője volt több mint egy évszázadon keresztül. A teljes hazai iparon belül — termelési kapacitását, termékválasztékát, kutatás-fejlesztési potenciálját tekintve is — a legnagyobbak közé tartozott. A vállalat emlékét őrző Magyar Optikai Művek Emlékalapítvány a tárgyi emlékek gyűjtésén és a hagyományok ápolásán túli feladatának tekinti a vállalt gyökereihez kapcsolódó innovációs törekvések, műszaki-tudományos eredmények és főként a jelenkori hazai ipar eredményeinek szélesebb körben történő megismertetését és egyáltalán az ilyen irányultságú ismeretterjesztést.
Ezért kérjük, hogy az alapítvány munkáját és törekvéseinek megvalósulását támogassa adója 1%-ával.

A MOM Emlékalapítvány Kuratóriuma azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy ha lehetősége van, akkor Ön, vagy hozzátartozója, munkatársa, ismerőse segítse, támogassa a kuratórium munkáját, a törvény által biztosított SZJA 1 % felajánlásával.

Köszönjük  mindazoknak, akik a tavalyi év folyamán is adójuk 1 %-át a

MOM emlékalapítvány részére ajánlották fel. Ez összesen 167000 Ft bevételt eredményezett, mely nagyon nagymértékben segítette, hogy az Emlékalapítvány decemberben – a vállalat elődjének 140 éves megalakulása alkalmából – emléknapot rendezett, és ezzel sok volt MOM anyavállalati dolgozónak is nagy örömet okozott.

Mire fordítjuk?

A Kuratórium működésének segítésén túl:

  • kiadványok, /dvd, tájékoztató, ismertető szóróanyag stb/ megjelentetésére,
  • nyilvántartás, meglévő tárgyi emlékek, történeti anyagok rendszerezésére, digitalizálására
  • évente megrendezésre kerülő nosztalgia est és egyéb rendezvények lebonyolításának költségtérítésére stb. és egyéb terveink megvalósítására.
  • 2018-ban a gyár alapítójának – Süss Nándornak – születésének 170-ik évfordulójának megünneplése

Adatok:

Magyar Optikai Művek (MOM) Közhasznú Emlékalapítvány néven szerepel! 

18174140-1-42  adószámon továbbra is fogadunk felajánlást.

Ajánlja barátainak, családtagjainak!

A megújult alapítványi kuratórium munkáját nyomon követheti honlapunkon.

 

Köszönettel MOM Emlékalapítvány nevében

Imre László

Kuratóriumi elnök sk.

 

Háttéranyagok: informacios_fuzet___Hogyan_lehet_az_szja_1__arol_rendelkezni.pdf

Rendelkező nyilatkozat: http://www.ceu.edu/sites/default/files/attachment/basic_page/8326/1553egysza.pdf