Történet

Bevezetés a MOM történetéhez

A történetírók a gyár alapítása időpontjának 1876 július 1.-ét tekintik. Az ekkor kelt miniszteri leiratban Trefort Ágoston vallás-és közoktatási miniszter Süss Nándor marburgi egyetemi mechanikust a Kolozsvári Egyetemre (hosszosztó minőségben) kinevezte és részére egy mechanikai műhely felszerelését anyagilag támogatta.

A Kolozsvári Egyetemtől a Magyar Optikai Művek megszűnéséig tartó út főbb állomásai:

1876 – Kolozsvári Egyetem (műszergyártás, műszerészképzés)
1884 – Mechanikai Tanműhely (Államilag segélyezett), Bp. Mozsár u. 8. 1891-től Bp. Alkotás u. 9.
1900 – Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézet, Bp. Alkotás u. 9. 1905-től Bp. Csörsz u. 39.
1918 – Süss Nándor Precíziós Mechanikai Intézet Részvénytársaság
1922 – Süss Nándor Precíziós Mechanikai és Optikai Intézet Rt.
1939 – Magyar Optikai Művek Rt.
1952 – Magyar Optikai Művek
1998 – A Magyar Optikai Művek jogutód nélkül megszűnik

A Magyar Optikai Művek 120 éves működése alatt számtalan nemzetközileg is elismert, kitűnő minőségű termék született, mely elsősorban a kiváló, saját képzésű szakembergárdának volt köszönhető, továbbá hogy generációkon keresztül adták tovább a finommechanikai és optikai gyártáskultúrát a gyár dolgozói.

A MOM története kerek-évfordulós MOM kiadványokban (pl. SZÁZÉVES A MAGYAR OPTIKAI MŰVEK), számos újságban és egyéb kiadványokban megjelent, különböző szerzőktől. Az utolsó mintegy 20 év története még nincsen hitelesen feldolgozva. A MOM Közhasznú Emlékalapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy egy átfogó MOM történet elkészültéig az Emlékalapítvány honlapján a Geodézia és Kartográfia c. szaklap 2000/11. ; 2001/1. és 2001/3. számaiban folytatásokban megjelent MOM történetet közli, a lap szerkesztőségének engedélyével.

A MOM története mellett a MOM állami-és szakmai díjakban részesült munkatársait – ahol elérhető ott rövid életrajzzal – is szeretnénk bemutatni. Az életrajzok feltöltése folyamatosan történik.